Zware veiligheidsmaatregelen bij inspraakavond Heesch