Zorginstelling: ophef over 'plascontracten' berust op misverstand