Zo krijgen we meer respect voor onze leraren

Voor pabo-studenten liggen de banen voor het oprapen.

Nog voordat veel pabo-studenten afstuderen, krijgen ze al een baan aangeboden bij een school, schreef de Volkskrant vanochtend.

Die baanzekerheid komt voort uit een enorm lerarentekort in Nederland. Dat komt omdat er simpelweg te weinig jongeren zijn die voor het lerarenberoep kiezen. Het beroep heeft een veel lager aanzien dan eerst, vertelt hoogleraar arbeidsmarkt Frank Cörvers. Kunnen we daar wat aan doen?

Volgens Cörvers wel. Hij deed onderzoek naar het aanzien van docenten in Nederland. Hij benadrukt allereerst dat een beter aanzien een project voor de lange termijn is, maar dat een hoger salaris een heel belangrijk begin is. “Als je de beste docenten wil aantrekken moet je beter betalen. Want: If you pay peanuts, you get monkeys.”


“Dan kun je ook breder gaan werven”, stelt Cörvers. “Door die financiële prikkel zullen misschien ook meer vwo-leerlingen kiezen voor een docentopleiding aan de universiteit. Maar zonder dat salaris komen die extra studenten niet.”

Potje voor het onderwijs

Cörvers snapt ook wel dat de overheid niet ineens meer geld heeft. “Het is te duur om dat in een keer te doen, maar je kunt wel stappen zetten.” Een potje speciaal voor het onderwijs, waar niets anders uit betaald mag worden, ziet hij wel zitten.

“En als je eenmaal meer betaalt, moet je je daar ook aan houden. Politici moeten niet bij de eerste de beste crisis weer gaan bezuinigen. Van een eventuele nieuwe aanwas die deze financiële prikkel veroorzaakt, merken we namelijk pas over minimaal vier jaar wat.”

‘Geef alle docenten evenveel'

Het aanzien van een basisschooldocent kan bovendien nog wel wat extra steun in de rug gebruiken, zegt Cörvers. Deze leraren verdienen minder dan hun collega’s op de middelbare school. “Als je een docent van het vmbo wil terugkrijgen op de basisschool, moet je deze salarissen rechttrekken. Die willen namelijk alleen maar overstappen als ze er niet op achteruit gaan in salaris.”

Meer salaris dus. Maar ook meer kwaliteit, benadrukt Cörvers. “Sinds er bij de pabo vooraf wordt geselecteerd met onder andere een rekentoets, ligt het gemiddelde niveau van deze studenten nu hoger. Dat is goed voor het aanzien van het beroep. Het duurt even voordat we daar wat van merken, maar je moet volhouden.”

Werkdruk bij jonge docenten

Weinig docenten, betekent ook een hoge werkdruk voor basisschoolleraren. NOS op 3 maakte daar eerder deze video over.