27-12

Zimbabwe verbiedt slaan van kinderen

Bijzonder nieuws van ver weg

Het Hooggerechtshof van Zimbabwe heeft lijfstraffen voor kinderen
wettelijk verboden
Dit gebeurde nadat een moeder zich beklaagde
over fysiek geweld dat een leraar onlangs gebruikte tegen haar zes
jaar oude dochter. Het verbod geldt zowel op school als thuis en zal
op het gebied van opvoeding een grote verandering teweeg kunnen
brengen in het Zuid-Afrikaanse land.

high-court-of-zimbabwe