Zelfmoordenaar blies zichzelf in vol restaurant op