"Werk bewindspersoon niet te vergelijken met bestuurder"