'We zijn 30 procent van de werktijd bezig met registraties'