'We regelen het hier met elkaar, dat kan zonder Brussel'