'We moeten werk maken van het vluchtelingenakkoord'