Wat weet jij over extra zintuigen?

40:27
Bij aflevering Zintuigen

In de toekomst kunnen we misschien wel infrarood zien, gedachtenlezen en hebben we zintuigen die we nu nog niet eens kunnen bedenken. Wat weet jij over de nieuwste ontwikkelingen? Doe de test!