Wat betekent welk keurmerk op je pak melk?

25:26
Gezien
236
Bij aflevering Planetproof Melk

PlanetProof, Beter Leven of weidemelk. Tegenwoordig zijn er bijna net zoveel verschillende keurmerken als pakken. Maar wat betekent elk keurmerk? En welk keurmerk kies je als je de planeet wil redden? De Keuringsdienst zet vijf veel gebruikte keurmerken op zuivel op een rij.

100% Weidemelk
Dit keurmerk geeft aan dat de koeien die de melk voor deze zuivelproducten hebben geleverd minstens 120 dagen, zes uur per dag de wei in mogen. Het keurmerk is geïntroduceerd door stichting Weidegang. Deze stichting heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren en doormiddel van ‘weidegang’ te ondersteunen. Er is overigens ook melk van dit soort koeien die dit keurmerk niet heeft, maar met het 100% weidemelk stempel weet je het zeker.

Europees Keurmerk voor Biologisch
De uitgangspunten van wat volgens de EU biologisch is, zijn wettelijk vastgelegd en meetbaar gemaakt. Zo moeten melkkoeien en -geiten naar buiten kunnen op alle momenten dat dit mogelijk is. Verder krijgen de dieren voer dat voor 60% van het eigen bedrijf of uit de regio komt. Ook binnen hebben de dieren meer ruimte. Zo moet 50%van de vloer dicht zijn, en moeten er genoeg schone en droge ligruimtes met natuurlijk materiaal op de grond (zoals stro) aanwezig zijn in de stallen. Tot slot zijn er nog strenge eisen aan het gebruik van antibiotica. Naast het EU-keurmerk kan ook nog een nationaal biologisch keurmerk op het pak staan. Soms stelt een nationaal keurmerk extra eisen, maar dat hoeft niet. In Nederland is dat het EKO-keurmerk.

Beter leven
Met het Beter Leven-keurmerk probeert De Dierenbescherming al sinds 2007 de koe bij de horens te vatten. Je vindt het op allerlei producten die van dieren komen terug zoals vlees, eieren en zuivel. Beter Leven geeft scores van één ster of drie sterren. Melk met één ster betekent dat koeien minimaal 120 dagen, 6 uur per dag buiten in de wei mogen, net zoals bij weidemelk. Daar komt bij dat boeren gebruik maken van lokaal voer en bestrijdingsmiddelen met een lage milieubelasting. Tot slot heeft de boer ook nog aandacht voor het leven en de natuur rondom de boerderij. Drie sterren geeft aan dat de melk biologisch is. Daarvoor geldt dat koeien minimaal 180 dagen per jaar, 8 uur per dag de wei in mogen en dat ze ruimere ligplekken hebben. 

Demeter
Demeter zit ook niet bij de pakken neer en stuurt aan op biodynamische landbouw en voeding. Dit gaat nog een stap verder dan alleen biologisch. Voor de koeien betekent dit onder meer dat ze voor minstens 80% voer uit eigen bedrijf krijgen, ze niet onthoornd mogen worden en dat ze meer ruimte hebben in de wei. Verder wordt de melk van deze koeien niet gehomogeniseerd in de fabriek, waardoor er een laagje vet kan gaan drijven op de melk. Normaal gesproken zorgt het filterproces ervoor dat vetbolletjes in de melk kleiner worden en als het ware oplossen. Het keurmerk draagt de naam van godin Demeter uit de Griekse oudheid. Dit was de godin van groei en vruchtbaarheid

On the way to PlanetProof
On the way to PlanetProof tot slot is het keurmerk uit onze aflevering. Het is een onafhankelijk keurmerk dat aangeeft dat een product duurzamer is geproduceerd dan vergelijkbare producten. Dit wordt gemeten aan de hand van drie pijlers: Dierenwelzijn, natuur en klimaat. Naast een aantal basiseisen moet de boer op één van deze drie gebieden aan extra eisen voldoen. Voorbeelden van deze eisen zijn het zorgen voor nestgelegenheden voor vogels of bijen, opslag en hergebruik van water, beperkte broeikasgasemissie per kilo melk en weidegang (koeien mogen minimaal 120 dagen van 6 uur de wei in). Alleen boeren die aan de eisen voldoen krijgen het certificaat. De controle hierop wordt uitgevoerd door onafhankelijk geaccrediteerde partijen. 

Geschreven door: Maic Oudejans

Bronnen: Keurmerkenwijzer, Milieu Centraal, Stichting Weidegang, Stichting Demeter, De Dierenbescherming.