'Wanneer hij wilde, kwam hij om me te verkrachten'