Waarom de boterprijs stijgt

25:27
Gezien
11
Bij aflevering Margarine

De prijs van echte roomboter is tot recordhoogte gestegen. Daar zijn enkele verklaringen voor te noemen. En de vraag is: blijft het stijgen?

In augustus van dit jaar stond de boterprijs op 680 euro per 100 kilo. Twee keer zoveel als een jaar eerder. Er wordt namelijk steeds minder geproduceerd. Was dat in 2016 nog 153 miljoen kilo, een jaar eerder kon je daar 18% bovenop tellen. En dan te bedenken dat maar 2% van alle melk die naar de zuivelindustrie gaat verwerkt wordt tot boter. 

Maar terwijl de productie daalt, eten we juist meer boter. 
De voedseltrend is aan het veranderen. Margarine werd tijdenlang als gezond alternatief aangeprezen, maar toen werd het tegendeel bewezen vanwege de aanwezigheid van transvetten. Sindsdien is de trend richting de roomboter weer ingezet. 

Voorspeld wordt dat de prijs nog een beetje verder gaat stijgen, maar er zal geen schaarste ontstaan in de supermarkt. De boeren aan de andere kant vallen met hun neus in de boter, aangezien de melkprijs enorm stijgt en dan verdienen ze meer. 

Zuivelprijzen zijn gevoelig voor schommelingen. Een voorbeeld is het verdwijnen van de 'boterberg'. Er werd veel meer boter geproduceerd dan we konden eten, dus werd het melkquota ingevoerd in 1984. Twee jaar geleden is het quota afgeschaft, maar de boterbergen zijn allang verdwenen.


Bron:
Nederlandse Zuivel Organisatie


Geschreven door: Julia van der Burg