'Vrede en veiligheid moet je soms met geweld bereiken'