Vormen van water

Zou het lukken om met waterstofgas en zuurstofgas water te maken?
2:34
Extra