Voormalige sociaaldemocraten in Hayange zijn diep teleurgesteld