VIDEO | Panel: André Rouvoet, Marja van Bijsterveldt en Diederik van Dijk op het Andries Radio Symposium