'Veel tegenstrijdige getuigenverklaringen over schietpartij Ferguson'