Veel belangstelling van de media voor nieuwe burgemeester