Vaticaan: kerk openstellen voor mensen die geen aansluiting vinden