Van Riessen: train niet bij de bond als René niet blijft