Van Oostveen: het is geen crisis, maar wel zorgelijk