Van Eijden: kunnen niet alles op Sergio afschuiven