Van der Gaag: laten afweten in duelkracht en strijdlust