TV-toespraak Prins Bernhard bij verloving Beatrix en Claus

NTS, 28 juni 1965
Extra