Tv-toespraak premier Cals bij verloving Beatrix

NTS, 28 juni 1965
Extra