• Sites

Trippers: Zuid-Korea

Schoonheidsidealen in de K-popindustrie versus jongeren die zich juist weer tegen die idealen verzetten en een alternatief leven leiden.