"Tot nu toe valt het criminele leven best mee"
Extra