Tijdverschijnselen: Het verschijnsel Centrumpartij