Testresultaten Dode Zeezout

35:00
Gezien
49
Bij aflevering Dode Zeezout

De Keuringsdienst van Waarde heeft aan de Vrije Universiteit van Amsterdam een onderzoek laten doen om te achterhalen of er in de aangeschafte Dode Zeezoutproducten daadwerkelijk Dode Zeezout zit.

De volgende producten zijn onderzocht:

1. Sea-line Dode Zeezout
2. Hema Dead Sea Mineral Bath Salt
3. De Tuinen Dode Zeezout
4. Therme Thalasso Scrub Salt Sea Care
5. Zarqa Dead Sea Scrub Salt
6. Palmolive Thermal Spa Mineral Massage with Dead Sea Salt


Analyse

De producten zijn geanalyseerd middels een Atoom Absorptie Spectrophotometer. Dit analyse-apparaat maakt het mogelijk o.a. om bepaalde chemische stoffen te detecteren in een oplossingen.

Tijdens de analyse is er gekeken naar 2 chemische stoffen: magnesium en natrium. Dit zijn 2 chemische componenten die kunnen aangeven of de genoemde producten de signatuur van Dode Zeezout bevatten of de signatuur van gewoon zeezout of keukenzout.


Chemische componenten

Dode Zeezout bevat vele verschillende chemische componenten die verschillen van normaal zout. De meest kenmerkende eigenschap van Dode Zeezout is de hoge concentratie aan magnesium en de lage concentratie aan natrium. Bij zeezout is het juist omgekeerd: een hoge concentratie aan natrium en een lage concentratie aan magnesium. Keukenzout bevat nagenoeg alleen natrium en zeer weinig tot geen magnesium.

Tijdens het onderzoek van de producten zijn de volgende concentraties gevonden:

Concentraties per product Magnesium Natrium

1. Sea-Line Hoog Hoog 2. Hema Zeer laag Hoog 3. De Tuinen Hoog Laag 4. Therme Zeer laag Hoog 5. Zarqa Hoog Laag 6. Palmolive Geen Zeer laag

Conclusie

De Dode Zeezoutproducten van De Tuinen en Zarqa hebben de signatuur van Dode Zeezout.

Het product van Sea-line heeft een hoge concentratie aan magnesium, maar ook een hoge concentratie aan natrium. Dit leidde tot twijfel over de samenstelling. Onze onderzoeker suggereerde dat er mogelijk een vervuiling van keukenzout of gewoon zeezout in zit of dat het zout op een andere locatie is gewonnen.

Hema en Therme bevatten nauwelijks tot geen magnesium en een zeer hoge concentratie aan natrium, wat kenmerkend is voor keukenzout. In het product van Palmolive is überhaupt nauwelijks zout te vinden.