'Terroristen kenden elkaar via een jihadistennetwerk'