Terpstra kreeg geen ruimte: iedereen kent mijn tactiek