"TBS'er was vrij man en kon gaan en staan waar hij wilde"