Speciale eenheid Marechaussee moet aanslagen voorkomen