'Sommigen zien Brussel meer als boeman dan als bondgenoot'