• Sites

Socutera

 • zaterdag 20:24

Humanitas

 • 2:15
 • Aflevering
 • 9 jan 2021, 20:24

Al 75 jaar werkt Humanitas aan een samenleving waarin plaats is voor iedereen. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen

Leger des Heils

 • 1:45
 • Aflevering
 • 21 nov 2020, 17:57

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 130 landen. Vanuit zijn missie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen 'zonder helper'.

Nationaal MS Fonds

 • 1:39
 • Aflevering
 • 14 nov 2020, 17:51

Het Nationaal MS Fonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van MS en helpt mensen hun kwaliteit van leven te verbeteren.

 • zaterdag 19:25

Kinderfonds MAMAS

 • 1:45
 • Aflevering
 • 26 dec 2020, 19:25

Kinderfonds MAMAS steunt sterke, lokale vrouwen in Zuid-Afrika die dagelijkse zorg en veiligheid bieden aan kinderen in ernstige armoede. Liefdevol, warm en onverzettelijk. Dát is MAMA POWER!

 • Niet beschikbaar

Het Gehandicapte Kind

 • 2:15
 • Aflevering
 • 7 nov 2020, 17:49

Eenzaamheid is de grootste handicap voor kinderen met een beperking. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind komt op voor deze kinderen, zodat zij in onze maatschappij mee kunnen doen.

Alzheimer Nederland

 • 1:40
 • Aflevering
 • 31 okt 2020, 17:53

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en biedt ondersteuning en komt op voor betere zorg aan mensen met dementie en hun naasten.

 • Niet beschikbaar

Diabetes Fonds

 • 2:15
 • Aflevering
 • 24 okt 2020, 17:50

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes en aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doet het fonds via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

 • Niet beschikbaar

Leprastichting

 • 2:15
 • Aflevering
 • 17 okt 2020, 17:50

De Leprastichting zorgt voor het vroegtijdig opsporen, behandelen en revalideren van leprapatiënten, zodat ze weer kunnen deelnemen aan de maatschappij.