• Sites

Socutera

Brengt goede doelen in beeld.

Solidaridad

 • 1:41
 • Aflevering
 • 28 dec 2019, 17:53

Solidaridad werkt samen met boeren, overheden en bedrijven aan eerlijke producten die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn.

World Animal Protection

 • 1:41
 • Aflevering
 • 21 dec 2019, 17:42

Wij werken aan een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. We geven directe (nood)hulp, voorlichting en lobbyen voor diervriendelijke wetten en regels.

Brooke Hospital for Animals

 • 1:43
 • Aflevering
 • 14 dec 2019, 17:56

In landen waar armoede heerst, zijn paarden en ezels de werkkrachten van de allerarmsten. Brooke Hospital helpt deze dieren met gratis diergeneeskundige hulp en met voorlichting aan de diereigenaren.

CliniClowns

 • 1:40
 • Aflevering
 • 7 dec 2019, 17:58

CliniClowns zet zich in voor zieke kinderen, kinderen met een beperking en voor mensen met dementie. Door echt contact te maken en verbeeldingskracht in te zetten zorgen ze voor waardevolle momenten.

Stichting VSO Nederland

 • 1:40
 • Aflevering
 • 30 nov 2019, 17:51

VSO zet vrijwilligerswerk in om ontwikkeling te creëren. Wij verbinden professionals aan mensen uit de lokale gemeenschap en leiden mensen op om armoede in hun eigen land te bestrijden.

Leger des Heils

 • 1:40
 • Aflevering
 • 23 nov 2019, 17:57

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 130 landen. Vanuit zijn missie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen 'zonder helper'.

National MS Fonds

 • 1:40
 • Aflevering
 • 16 nov 2019, 17:56

Het Nationaal MS Fonds maakt onderzoek naar genezing van MS mogelijk, maar is er ook nú voor mensen met MS. Door middel van coaching verbeteren mensen zelf hun kwaliteit van leven.

NSGK voor het gehandicapte kind en Toegift.nl

 • 1:42
 • Aflevering
 • 9 nov 2019, 17:51

Eenzaamheid is de grootste handicap voor kinderen met een beperking. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind komt op voor deze kinderen, zodat zij mee kunnen doen in onze maatschappij.