• Sites

Socutera

CliniClowns

Hersenstichting

 • 1:45
 • Aflevering
 • 25 jan 2020, 17:57

De Hersenstichting investeert in oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen en genezen. We laten onderzoek doen, geven voorlichting en zetten ons in voor betere patiëntenzorg.

Leprastichting

 • 1:44
 • Aflevering
 • 18 jan 2020, 17:50

De Leprastichting zorgt voor het vroegtijdig opsporen, behandelen en revalideren van leprapatiënten, zodat ze weer kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Toegift.nl, MS Research en Achter de Regenboog

 • 1:43
 • Aflevering
 • 16 jan 2020, 13:21

Drie goede doelen: Toegift.nl, MS Research en Achter de Regenboog. Achter de Regenboog organiseert lotgenotencontact voor gezinnen bij wie een dierbare is doodgegaan en ondersteunt bij rouw.

Toegift.nl, MS Fonds en Achter de Regenboog

 • 1:43
 • Aflevering
 • 11 jan 2020, 17:57

Drie goede doelen: Toegift.nl, MS Fonds en Achter de Regenboog. Achter de Regenboog organiseert lotgenotencontact voor gezinnen bij wie een dierbare is doodgegaan en ondersteunt bij rouw.

 • Niet beschikbaar

Stichting Dierenlot

 • 2:15
 • Aflevering
 • 4 jan 2020, 17:54

Stichting DierenLot komt samen met zo'n 250 lokale dierenhulporganisaties op voor dieren in nood in Nederland: gezelschapsdieren, zwerfdieren en dieren in de Nederlandse natuur.

Solidaridad

 • 1:41
 • Aflevering
 • 28 dec 2019, 17:53

Solidaridad werkt samen met boeren, overheden en bedrijven aan eerlijke producten die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn.

World Animal Protection

 • 1:41
 • Aflevering
 • 21 dec 2019, 17:42

Wij werken aan een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. We geven directe (nood)hulp, voorlichting en lobbyen voor diervriendelijke wetten en regels.

Brooke Hospital for Animals

 • 1:43
 • Aflevering
 • 14 dec 2019, 17:56

In landen waar armoede heerst, zijn paarden en ezels de werkkrachten van de allerarmsten. Brooke Hospital helpt deze dieren met gratis diergeneeskundige hulp en met voorlichting aan de diereigenaren.