Servaes (PvdA): souvereiniteitsbeginsel niet meer van deze tijd