Schouwspel landing van prins Willem Frederik op strand Scheveningen in 1813