Schilderijen restaureren

Vuil verwijderen en scheurtjes dichten
2:44
Extra