• Sites

Sander en de kloof

Geld werkt harder dan jij

Nu werken steeds minder loont, vraagt Sander zich af of de rijken het écht zelf hebben gedaan. Of hebben ze op een slimme manier gebruik kunnen maken van het systeem?

De plek van je wieg

  • 39:43
  • Aflevering
  • 20 jan 2022, 20:58

Het grootste deel van de privévermogens bestaat uit geld dat verkregen is via erfenissen of schenkingen. Hoe eerlijk zijn 'gelijke kansen' als een deel van ons een voorsprong krijgt van hun ouders?

Sander en de kloof | Trailer

  • 0:42
  • Web only
  • 14 jan 2022, 13:24

Sander Schimmelpenninck onderzoekt hoe het kan dat in Nederland de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter wordt. Als telg uit een welvarende familie weet hij hoeveel kansen rijken hebben. Zouden d...

De kloof tussen rijke luisjes en de 'normale Nederlander' onder de loep

  • 0
  • Artikel

Hoe kan het dat in Nederland de kloof tussen arm en rijk nog steeds bestaat en zelfs groter wordt? In Sander en de kloof heeft Sander Schimmelpenninck een missie: de vermogens- en kansenongelijkhei...