Samsom zegt dat we bereid moeten zijn 30.000 vluchtelingen op te nemen