Samsom: We hebben verloren, maar zijn niet verslagen