Samsom: 'pleurt op' is hoe begrijpelijk ook, een armoedige antwoord