Roemer: koopkracht in troonrede komt over als een leugen