'Provincies moeten goed bedenken wat ze met stiltegebied willen'