'Politiedienst voor weg, spoor en water schiet tekort'