Plaats van Herinnering - Zeeland, Stormvloedkering Oosterschelde