Plaats van Herinnering - Utrecht, Muziekcentrum Vredenburg